زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

زوجه پس از دو سال عقد بدون اين که زناشويی واقع شود ، به دليل کراهت از شوهر ، از ازدواج خودداری می نمايد ، چه بايد کرد ؟

۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۴:۳۲ | 369 بازدید

به موجب قانون مدنی ، زوجه ( زن ) مکلف است در منزلی که شوهر برای او تهيه کرده است سکنی گزيند مگر اين حق مسکن با زن باشد و بدون عذر شرعی نيز...

ادامه مطلب

  آموزشی