زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

حرمت ابدی

۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳:۴۷ | 161 بازدید

در صورت زنای زن شوهر دار یا زنای زنی که در عده رجعیه است با مرد دیگر، آن زن به آن مرد تا ابد حرام می...

ادامه مطلب

  پرسش و پاسخ